Σταθμοί Μάθησης

English

Οι σταθμοί μάθησης που ακολουθούν έχουν δημιουργηθεί από το Quantum Spinoff ώστε να βοηθήσουν όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να εισάγουν έννοιες της Κβαντομηχανικής στην τάξη τους

 

Μαθησιακοί Σταθμοί

Πρακτικές Δραστηριότητες